مجموعه خدمات

Reza!#Ahoora
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰
واضح کردن پلاک
چسبنده
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو از فیلم و عکس در شب و تار شدگی شماره پلاک شفاف سازی رفع تاری پلاک خودرو نرم...

Reza!#Ahoora
بهمن ۱۷, ۱۴۰۰
واضح کردن پلاک
چسبنده
بهمن ۱۷, ۱۴۰۰

واصح کردن پلاک , رفع تاری پلاک خودرو, رفع تاری پلاک ماشین, رفع تاری و تشخیص پلاک, رفع تاری و خواندن پلاک ,...

Karshenas
آذر ۲۴, ۱۴۰۰
اسکیمر چیست؟
چسبنده
آذر ۲۴, ۱۴۰۰

اسکیمر چیست؟ دستگاه جعل کارت بانکی سرقت اسکیمینگ از طریق کارت‌خوان‌ها بدین شکل است که سارق، اسکیمر را...

Karshenas
آذر ۲۴, ۱۴۰۰
واضح کردن پلاک
چسبنده
آذر ۲۴, ۱۴۰۰

شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره ,...

Karshenas
آذر ۵, ۱۴۰۰
شفاف سازی پلاک خودرو
چسبنده
آذر ۵, ۱۴۰۰

تشخیص شماره پلاک , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

Karshenas
آذر ۴, ۱۴۰۰
خواندن پلاک تار
چسبنده
آذر ۴, ۱۴۰۰

رفع تاری پلاک ماشین , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

Karshenas
آبان ۲۳, ۱۴۰۰
تشخیص شماره پلاک تار
چسبنده
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

رفع تاری پلاک ماشین , فیلم تار , شفاف سازی شماره پلاک ماشین , نرم افزار شفاف سازی فیلم و عکس تار , نرم افزار...

Karshenas
مهر ۲۳, ۱۴۰۰
جرم شناسی دیجیتال
چسبنده
مهر ۲۳, ۱۴۰۰

جرم شناسی , جرمشناسی دیجیتال همان Digital Forensic می‌باشد و در این محتوا به بررسی Digital Forensic و یاهمان جرم شناسی...

Karshenas
مهر ۲۱, ۱۴۰۰
رفع تاری
چسبنده
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

رفع تاری , برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص تشخیص پلاک خودرو , خواندن شماره پلاک ماشین , افزایش کیفیت فیلم...

Karshenas
مهر ۱۸, ۱۳۹۹
جرائم سایبری
چسبنده
مهر ۱۸, ۱۳۹۹

توجه به گسترش تکنولوزی و افزایش جرائم دیجیتال و همزمان با سیستم قضایی دنیا ما با پشتوانه به یک دهه تجربه...

Karshenas
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
جرم شناسی دیجیتال
چسبنده
مهر ۱۰, ۱۳۹۹

جرم شناسی دیجیتال رضانهاوندی،کارشناس دادگستری مقاله تحقیقاتی ، پیرامون تشریح علم جرم شناسی دیجیتال در...

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.