جرم شناسی دیجیتال یاهمانDigital Forensicچیست

در این محتوا به بررسی Digital Forensic و یاهمان جرم شناسی دیجیتال می‌پردازیم و شمارا با این علم جذاب آشنا خواهیم کرد

Forensic به معنی پزشکی قانونی می‌باشد.

مبحث Forensic به دو دسته مختلف

Human Forensic و Digital Forensic

تقسیم بندی می شود که

یکی برای جرم شناسی دیجیتال و رایانه‌ایی و

دیگری برای پزشکی قانونی انسان. Digital Forensics

( به اختصار Digital Forensic Science)

یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی قانونی می باشد

که در آن به بررسی و جمع آوری‌ اطلاعات و شواهد مختلف

از یک سیستم رایانه ایی و یا Digital که غالبا به یک جرم خاص

مرتبط باشد پرداخته می شود.

به صورت گفتار فارسی این علم به نام جرم شناسی دیجیتال

هم شناخته می‌شود,

افراد متخصص در این زمینه توانایی جمع آوری شواهد مهم،

دسترسی به نقاطی که اطلاعات بسزائی در آن‌جا وجود دارد و

توانایی بازیابی اطلاعات حذف شده را دارند‌.

این علم ابتدا مترادفی برای پزشکی قانونی انسان بوده است

 از سال 1970 تا 1990 پیشرفت بسزا و حیرت انگیزی داشته و

جزوه یک شاخه جدا و بزرگ در زمینه کامپیوتر و امنیت سایبری شد.

 

مبحث Digital Forensic به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شود از جمله:

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.