تست بیومتریک انسانی

با توجه به لزوم همگام سازی سیستمها و روشهای تکمیل فرآیند

کارشناسی قضایی ، با سایر کشورها و تاکید قانونگذار

بر احترام به حقوق شهروندی و جلوگیری از هرگونه

اظهار نظر اشتباه و غیر علمی به مقام محترم قضایی
 و ضرورت بکارگیری تجهیزات ویژه در جرائم نوین

تست بیومتریک انسانی

رضا نهاوندی کارشناس جرائم خاص با پشتوانه به تجربیات درخشان

جهت کارشناسی جرائم خاص و حضور در صحنه های جرم متعدد

از سال ۱۳۹۸  ضمن طی نمودن دوره های آموزشی و کسب مهارت جرم‌شناسی ادله الکترونیک ،

برای اولین بار در ایران اقدام به تهیه و راه اندازی تجهیزات ویژه در این راستا نموده و همچنان تنها مرجع انجام و ارائه کارشناسی قضایی در امور ادله دیجیتال میباشد                           

مطابقت بیومتریکی اجسام و مظنونین با تصاویر صحنه جرم

جهت شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر 

شناسایی اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

برخی از نمونه های تصویری خدمات کارشناسی جرائم خاص

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

رفع تاری و تشخیص پلاک

پزشکی قانونی تلفن همراه

شفاف سازی پلاک

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

قانون جرائم رایانه ای

قانون پذیرش صدا و تصاویر در محاکم بعنوان ادله دعوی

قوانین کشوری پیرامون ارجاع امر به کارشناسان

دابلود برنامه بالابردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

ارسال نڟرات و پیشنهادات به مدیریت سایت جرائم خاص