کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

آشکارسازی تجهیزات شنود و ردیابی

اسکن لیزری موقعیت مورد نظر با دستگاه آشکار ساز
آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی و جاسوسی
دستگاه های استراق سمع تلفن
انواع میکروفون  و  دوربین 
سیمکارتی/ وایرلس
با سیم و بی سیم
ردیاب

هنگام وقوع جرائم تخصصی ، به ویژه جرائم مرتبط با تجهیزات الکترونیکی و دیجیتال

رجوع به موقع ، به رضا نهاوندی کارشناس بررسی و بازسازی صجنه جرم

و حضور وی در محدوده وقوع جرم موجب دستیابی به نتیجه مطلوب و جلوگیری از امحاء ادله میگردد

سایت جرائم خاص

رضا نهاوندی ، کارشناس بررسی صحنه جرم ، اسکن محدوده جرم با تجهیزات ویژه و تخصصی

رضا نهاوندی

سایت جرائم خاص

اسکن لیزری محدوده جرم جهت آشکارسازی تچهیزات مخفی

رضا نهاوندی ، رضانهاوندی ، دوربین یاب ، میکرفن یاب 

ردیاب یاب ، کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

سایت جرائم خاص ، 09981401601

برنامه اندرویدی شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.