جرم شناسی دیجیتال یا همان

Digital Forensic

چیست

در این محتوا به بررسی Digital Forensic و یاهمان جرمشناسی الکترونیک می‌پردازیم و شمارا با این علم جذاب آشنا خواهیم کرد

در لغب Forensic به معنی پزشکی قانونی می‌باشد.

Forensic به دو دسته مختلف

Human Forensic و Digital Forensic

تقسیم بندی می شود

افزایش کیفیت , فیلم , دوربین مداربسته , رفع‌تاری , شفاف‌ سازی پلاک , خودرو , ماشین , نرم‌افزار , برنامه , افزایش کیفیت , فیلم , دوربین , مدار‌بسته , عکس‌تار , فیلم‌تار , تشخیص شماره , واضح‌سازی , واضح‌کردن , شماره پلاک , رفع تاری , شفاف سازی , واضح‌ سازی , فیلم‌ تار , پلاک تار , تاری پلاک ,

افزایش کیفیت , فیلم , دوربین مداربسته ,

که یکی برای جرم شناسی دیجیتال و رایانه‌ایی و دیگری برای پزشکی قانونی انسان

Digital Forensics

(به اختصار Digital Forensic Science)

 

یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی قانونی می باشد که در آن به بررسی و جمع آوری‌ اطلاعات و شواهد مختلف از یک سیستم رایانه ایی و یا Digital که غالبا به یک جرم خاص مرتبط باشد پرداخته می شود.

به صورت گفتار فارسی این علم به نام جرم شناسی دیجیتال هم شناخته می‌شود, افراد متخصص در این زمینه توانایی جمع آوری شواهد مهم،دسترسی به نقاطی که اطلاعات بسزائی در آن‌جا وجود دارد و توانایی بازیابی اطلاعات حذف شده را دارند‌. این علم ابتدا مترادفی برای پزشکی قانونی انسان بوده است که از سال 1970 تا 1990 پیشرفت بسزا و حیرت انگیزی داشته و جزو یک شاخه جدا و بزرگ در زمینه کامپیوتر و امنیت سایبری شد.

 

مبحث فوق به دسته های مختلفی

تقسیم بندی می شود از جمله:

 

  • Windows Forensic
  • Linux Forensic
  • Mobile Forensic
  • iOS Forensic
  • Android Forensic
  • Network Forensic
  • Memory Forensic
  • USB Forensic
  • And etc
  • پزشکی قانونی دیجیتال

 

جرم شناسی دیجیتال          رفع تاری و تشخیص پلاک

نرم افزار شفاف سازی و تشخیص پلاک

دلیل الکترونیکی در ادله اثبات دعوی

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

رفع تاری پلاک از فیلم دوربین مداربسته   جرم شناسی الکترونیک

پزشکی قانونی تلفن همراه                    رفع تاری پلاک