کارشناس جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

کارشناس جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

کارشناس بررسی جرائم مرتبط با تلفن همراه ( ios )

امکان بررسی شماره تلفن ‌، سوابق تماس ، پیامک ها و … 

امکان بررسی محتوای حافظه سیم کارت‌

قابلیت بازیابی پیامک های حذف شده‌

امکان تولید گزارشات در قالب های استاندارد‌

 

محتوا محافظت می شود. عملکرد راست کلیک غیرفعال است.