تشخیص شماره پلاک موتور

پلاک تار و رفع تاری  ،   شفاف سازی  پلاک ، فیلم تار ، عکس تار

واضح کردن پلاک خودرو ، تست بیومتریک انسانی

ابزاری کاربردی ، مطمئن  و در عین حال دقیق

شفاف سازی فیلم صحنه سرقت برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی جهت :

حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی و جرم شناسی است

تشخیص شماره پلاک موتور

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم صحنه سرقت                 افزایش کیفیت تصویر دوربین مداربسته

پلاک  تار  و  رفع  تاری         برنامه رفع تاری پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته 

افزایش کیفیت فیلم و رفع تاری پلاک

نرم افزار خواندن پلاک از روی فیلم                 شفاف سازی فیلم صحنه سرقت

 تست بیومتریک انسانی

شرایط ارائه خدمات 

لینک مستقیم شروع فرآیند درخواست 

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته, رفع تاری و تشخیص پلاک , افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته, شفاف  سازی پلاک, سایت جرائم خاص, کارشناس ادله الکترونیک