برنامه رفع تاری پلاک

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی شماره پلاک ، تشخیص پلاک خودرو

برنامه رفع تاری پلاک تار

شفاف سازی عکس در اندروید, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار,پلاک‌تار, پلاک‌تار

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک می توان

شواهد قابل استنادی را برای ارائه در محافل و دادگاه ها بدست آورد

با تکنولوژی پیشرفته ای که مورد استفاده قرار گرفته، امکانات فراتر و

تخصصی تری جهت حل پرونده های قضائی وجود دارد که غالبا بدون

ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم ؛

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

تشخیص پلاک ماشین

شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

خواندن شماره پلاک ، شفاف سازی فیلم , رفع تاری شماره پلاک

جرم شناسی الکترونیک = تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

برنامه تشخیص پلاک ماشین

خواندن شماره پلاک از عکس تار

تشخیص شماره پلاک ماشین

برنامه رفع تاری پلاک تار

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند ثبت درخواستهای شخص

برنامه رفع تاری شماره پلاک , پلاک تار , وضوح تصاویر دوربین مدار بسته , شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم , برنامه زوم فیلم بدون کاهش کیفیت فیلم دوربین مداربسته