نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم

واضح سازی شماره پلاک

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم ، افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

جهت شفاف سازی کیفیت تصاویر صحنه جرم

تشخیص شماره  پلاک ماشین

بالغ بر یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع قضایی و انتظامی کشور

تجهیزات ویژه افزایش کیفیت فیلم دوربین های مداربسته

ابزاری مطمئن  و در عین حال دقیق 

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

پیرامون، حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی  و جرم شناسی است

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

 بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم در شب

شفاف‌ سازی               رفع تاری

نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی فیلم دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک خودرو از فیلم

رفع تاری پلاک

 شفاف سازی پلاک  

 پلاک خودرو و خواندن شماره

واضح کردن شماره پلاک

خواندن پلاک یک ماشین از روی فیلم دوربین مداربسته

دانلود برنامه رفع تاری پلاک جرائم خاص

رفع‌تاری ، رفع‌تاری ، رفع‌تاری, رفع‌تاری ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو        پلاک‌خودرو ، پلاک‌خودرو ، دوربین‌مدار‌بسته ، دوربین‌مدار‌بسته

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی