اصالت تجهیزات و ادله الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

با توجه به گسترش تکنولوزی و افزایش جرائم دیجیتال

و همزمان با سیستم قضایی دنیا

ما با پشتوانه به یک دهه تجربه کارشناسی

 

اقدام به تهیه و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاه

دیجیتالی، جهت :

بررسی صحت عملکرد تجهیزات و اسناد

صحت ارسال و دریافت داده مورد نظر

جرائم فضای مجازی ( اینترنت )

تارگت   ,    هکر  ,  ویروس  ,  بدافزار  ,  باج افزار  ,

باج افزار  ,  بدافزار  و…