بهنرین نرم افزار برای بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

جرائم خاص رفع تاری پلاک

بهترین برنامه شفاف سازی شماره پلاک ماشین از روی فیلم دوربین های مداربسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک

افزایش کیفیت فیلم و رفع تاری پلاک

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته , رفع تاری فیلم و عکس

برنامه شفاف سازی

تشخیص شماره پلاک خودرو رفع تاری فیلم و عکس

افزایش کیفیت تصاویر و خواندن شماره پلاک خودرو

بالا بردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

با استفاده از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده قرار

گرفته، امکان رفع تاری و شفاف سازی پلاک خودرو تا حد مطلوبی افزایش

پیدا کرده و می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند

به عبارت دیگر ؛

امکان وارد کردن ویدئو های خام اولیه را دارد

همچنین آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی با هدف بررسی صحنه برای کشف مسائل امنیتی،

جرم شناسی و انجام تحقیقات قانونی در این حوزه می باشد

جرائم خاص رفع تاری پلاک

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین از روی فیلم

رفع تاری شفاف‌ سازی

شفاف سازی پلاک خودرو در فیلم

شفاف کردن فیلم دوربین مداربسته

نرم افزار افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پلاک تار و تشخیص شماره

برنامه بالا بردن فیلم دوربین مداربسته

شرایط و ضوابط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی