کارشناس بررسی اصالت ادله الکترونیک

  بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس ادله الکترونیک

 

اولین و تنها مرجع مجهزبه تجهیزات نوین کارشناسی قضائی پیرامون،

بررسی اصالت و تحریف
 
ادله سنتی ، الکترونیک ، امضاء ، اثرانگشت ، 
 
 دست نویس ،  دیوارنوشته 
 
تفکیک خطوط ، دیوار نوشته و سایر آثار مخدوش
 
توسط آزمایشگاه  دیجیتالی
 
(  متن ، اثرانگشت ، صدا ، تصویر و …  )
 
با پیوست رزومه ، از فرآیند آزمایشات و استنادات
 
علمی و قانونی، که شامل؛
 
صحت ارسال و دریافت داده مورد نظر
 
زمان و مکان ذخیره سازی
 
 نام / مدل و شماره سریال دستگاه ذخیره سازی
 
تشخیص زمان ویرایش
 
نام نرم افزار ویرایش کننده
 
تعیین نقاط متغییر

تعداد دفعات نشر در شبکه های اجتماعی

    با ذکر جداگانه هر شبکه و…

 

بررسی اصالت ادله الکترونیک

کارشناس ادله الکترونیک

 

یررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

رفع تاری تصاویر دوربین مداربسته

رفع تاری شماره پلاک

رفع تاری پلاک خودرو

سایت_تخصصی_جرائم خاص