شفاف سازی پلاک خودرو

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک,

پردازش تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین) در کشور

filmshafaf, filmshafaf, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،
ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک،
غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بهره برداری از آزمایشگاه ادله الکترونیک،

اقدامی جهت تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی،

شفاف سازی فیلم و عکس افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی, ادله‌ الکترونیک, شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی,شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی, تشخیص شماره پلاک

بالا بردن تصاویر دوربین های مدار‌بسته

شفاف سازی پلاک خودرو

افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

رفع تاری و تشخیص پلاک ماشین

برنامه رفع تاری و تشخیص پلاک-اندروید

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم دوربین مداربسته

شفاف‌ سازی رفع تاری

ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, فع تاری,رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌,

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم

رفع تاری پلاک خودرو

شرایط و نحوه ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی

نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, رفع‌تاری‌پلاک, رفع‌تاری‌پلاک,رفع‌تاری‌پلاکرفع تاری, رفع تاری, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو,