نرم‌افزار شفاف سازی پلاک خودرو

رفع تاری تصاویر صحنه جرم

رفع تاری و تشخیص پلاک

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات نوین 

تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک از جمله پردازش

تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین)  در کشور

رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, ,پلاک‌تار, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری, رفع تاری,

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

 سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به

شواهد و ادله جرم، ارجاع سریع موضوع به

کارشناس ادله الکترونیک غالبأ، ضریب دستیابی

 به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

 بصورت چشمگیری افزایش میدهد

تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی

نرم‌افزار شفاف سازی پلاک خودرو  و  شفاف سازی فیلم 

    واضح کردن شماره پلاک خودرو ،  افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته    تشخیص پلاک  ماشین ,  تشخیص پلاک ماشین 

بهترین نرم افزار برای زوم پلاک ماشین بدون کاهش کیفیت

 رفع تاری و تشخیص پلاک  آزمایشگاه ادله الکترونیک ، شفاف‌سازی  فیلم و عکس 

بهترین نرم افزار برای رفع مشکل تاری پلاک ،  شفاف سازی پلاک ماشین

     رفع تاری پلاک     

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم در شب

برنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین – اندروید
پلاک خودرو

شرایط  ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی