افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

فیلم تار ، عکس تار

واضح سازی پلاک afzayesh شماره پلاک ماشین

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم

تجربه درخشان، ده سال کارشناسی در مراجع مختلف قضایی و انتظامی کشور افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

بهره برداری از تکنولوڗی نوین ، مطمئن و در عین حال دقیق،

جهت پردازش و تجزیه و تحلیل قانونی داده های دیجیتال

از جمله تصاویری که بواسطه افزایش کیفیت فیلم دوربین های

مداربسته استخراج گردیده، میباشد

بهبود کیفیت و افزایش کیفیت تصاویر از فیلم دوربین های مدار‌بسته

به منظور تشخیص شماره‌ پلاک‌خودرو و تکمیل قرارهای کارشناسی

شناسایی مجرمین در تصاویر دوربین مدار‌بسته ازطریق اجرای تست‌بیومتریک انسانی

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصویر صحنه جرم

آزمایشگاه رفع تاری تصاویر صحنه جرم

نرم‌افزار رفع‌تاری پلاک‌خودرو

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم

نرم‌افزارواضح‌سازی فیلم دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری فیلم و عکس

نرم‌افزارخواندن شماره پلاک‌ماشین

نرم‌افزار افزایش کیفیت تصاویر مداربسته

رفع‌تاری پلاک‌خودرو و شفاف‌سازی تصاویر دوربین مدار‌بسته

آزمایشگاه ادله الکترونیک رفع تاری و تشخیص پلاک

رفع‌تاری پلاک‌خودرو رفع‌تاری رفع‌تاری رفع‌تاری پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین پلاک‌ماشین دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دوربین‌مدار‌بسته دو

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مدار بسته برای اندروید

نظر به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء

سریع داده ها و لزوم تسریع در

روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک

غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و تسریع در روند اقدامات را

بصورت چشمگیری افزایش میدهد

رفع تاری فیلم و پلاک خودرو

رفع تاری ، نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

نرم افزار اندرویدی رفع تاری پلاک

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی