تشخیص شماره پلاک از فیلم

واضح کردن فیلم تار

واضح کردن شماره پلاک

AfzayeshPixel

 

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات نوین تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک درکشور

 

با بهره برداری از تجهیزات نوین افزایش کیفیت فیلم مداربسته

و یک دهه تجربیات درخشان کارشناسی در مراجع مختلف

قضایی و انتظامی کشور

 

بهره برداری از تجهیزات نوین مطمئن و در عین حال دقیق

برای تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی ،

نرم افزار تشخیص پلاک از فیلم مداربسته

بمنظور حل و تکمیل پرونده های جرم شناسی

 

شفاف سازی فیلم و عکس

 

شناسایی جرم و مجرمین در تصاویر

مطابقت اشخاص و وسیله های مورد نظر با تصاویر صحنه جرم

 

رفع تاری پلاک

بهبود کیفیت فیلم مداربسته

بالا بردن کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

واضح سازی شماره پلاک خودرو از فیلم

کیفیت تصاویر دوربین های مداربسته

نرم افزار افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی فیلم و عکس ، واضح سازی شماره پلاک

دانلود برنامه شفاف سازی تصاویر

تشخیص شماره پلاک از فیلم

واضح کردن فیلم تار

شرایط ارائه خدمات

شروع وتکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

رفع تاری پلاک, تاری پلاک, پلاک تار, واضح کردن شفاف سازی تصویردوربین مداربسته
مرجع کارشناسی قضایی, مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک در کشور