شماره پلاک خودرو

شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

pelak افزایش کیفیت تصاویر

شفاف سازی شماره پلاک ، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر صحنه جرم

ما با فراهم آوردن ابزاری کاربردی و مطمئن

جهت شفاف سازی و واضح سازی شماره پلاک ماشین

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر و سایر ادله الـکترونیک

می توان شواهد قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد

بهره برداری از تکنولوژی پیشرفته ای که در این تجهیزات مورد استفاده

قرار گرفته، امکانات فراتر و تخصصی تری

جهت حل پرونده های قضائی به وجود آورده

و غالبا بدون ارجاع به کارشناس و در حالت عادی نادیده گرفته میشوند

شرح توانمندی پیرامون پردازش تصاویر صحنه جرم

وارد کردن ویدئو های خام اولیه و آنالیز فرمت آن ها

واضح ساختن محتوای ثابت ویدئو ها و تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم

تولید گزارش های فنی جهت ارائه به محاکم قضائی

pelak شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

داده ها و تصاویر دیجیتالی

جرم شناسی الکترونیک

تکمیل تحقیقات، پرونده های کیفری

تشخیص شماره پلاک ماشین

واضح سازی و رفع تاری پلاک خودرو

تست بیومتریک جهت شناسایی جرم و مجرمین

واضح کردن ، شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

شفاف سازی پلاک

واضح سازی و تشخیص پلاک خودرو

رفع تاری فیلم و پلاک خودرو

تشخیص شماره پلاک

رفع تاری و تشخیص پلاک

آزمایشگاه ادله الکترونیک ، رفع تاری فیلم دوربین مداربسته

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند ثبت درخواستهای شخصی