رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو جرائم خاص

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

 ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم ، در کشور

شفاف سازی، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

هدف از بررسی صحنه جرم،  کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل
تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

شفاف سازی پلاک تار

اهداف اصلی ما از بکارگیری سیستم  افزایش کیفیت

تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مظمئن  و در عین حال دقیق ،

جهت  تشخیص پلاک  خودرو 

تجزیه و تحلیل قانونی  داده های الکترونیکی  و تصاویر دیجیتالی،

پیرامون حل و تکمیل پرونده های کیفری است

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر، می توان دلائل

قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد.

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

 ما ( کارشناس ادله الکترونیک)  با بهره از تجارب درخشان حاصل از یک

دهه کارشناسی در مراجع قضائی و انتظامی مختلف کشور

و ضمن بکارگیری تجهیزات ویژه شفاف سازی ، رفع تاری و

تشخیص ارقام پلاک خودرو 

میتوانیم مسائلی را در پرونده های کیفری حل کنیم،

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

رفع تاری و تشخیص پلاک

خواندن پلاک ماشین از روی فیلم در شب 

پرفع تاری و تشخیص پلاک 

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

     رفع تاری تصاویر ، شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی ,

 به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛

 امکان وارد کردن تصاویر  اولیه، آنالیز فرمت پخش آن ها

واضح ساختن محتوای تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم 

و تولید گزارش قابل ارائه در دادگاه را میسر می سازد

 واضح کردن شماره پلاک خودرو

بالغ بر یک دهه تجربه درخشان کارشناسی، در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

رنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین – اندروید

شفاف سازی تصاویر‌‌ 

برنامه  رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو جرائم خاص

نرم افزار خواندن پلاک از روی فیلم

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم    ,     

رفع تاری و خواندن پلاک از فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته،

رفع تاری پلاک

رفع تاری پلاک خودرو

افزایش کیفیت تصاویر مداربسته

 شرایط  و ضوابط  ارائه خدمات

 ثبت درخواست و ارسال تصاویر

رفع تاری تصاویر , رفع تاری تصاویر , پلاک‌خودرو، پلاک خودرو , پلاک خودرو