آشکارسازی و پاکسازی تجهیزات مخفی ، کشف شنود ، دوربین ، ردیاب
آشکارساز

http://taripelak.ir

 
اسکن لیزری موقعیت مورد نظر با دستگاه آشکار ساز
 
تجهیزات به کار رفته مخفی و جاسوسی
 
دستگاه های استراق سمع تلفن
 
انواع میکروفون  و  دوربین 
 
سیمکارتی/ وایرلس
 
با سیم و بی سیم
 
ردیاب
 
احضار کارشناس ادله الکترونیک در ساعات اولیه وقوع جرم ، جهت بررسی صحنه و دستیابی تخصصی به ادله جرم ، غالبا در کشف و کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده و تصمیم گیری مقام محترم قضائی تاثیر چشمگیر و بسزائی دارد