رفع تاری پلاک و تشخیص شماره

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته  در شب

 

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،

ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک، غالبأ، ضریب دستیابی به

حقیقت و تسریع در روند اقدامات را بصورت چشمگیری افزایش میدهد

شفاف سازی فیلم مداربسته

پردازش حرفه ای تصاویر

رفع تاری و تشخیص شماره پلاک خودرو
 
شفاف، شفاف، شفاف، شفاف، پلاک، پلاک، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری، رفع تاری،
پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین, پلاک‌ماشین، دوربین مدا
افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته
رفع تاری پلاک
 
اولین و تنها مرکز کارشناسی قضائی مجهز به تجهیزات ویژه
 
  رفع تاری عکس و فیلم
بهبود وضوح تصاویر دوربین مداربسته
 تصویر مداربسته = واضح سازی پلاک ماشین
 
رفع‌تاری ,سایت جرائم خاص, رفع‌تاری
شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی , شفاف‌‌سازی