شفاف سازی شماره پلاک تار

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضایی مجهز به تجهیزات

 ویژه پردازش تصاویر صحنه جرم ، در کشور

شفاف سازی، رفع تاری و تشخیص پلاک خودرو

هدف از بررسی صحنه جرم،  کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و تکمیل
تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد.

تشخیص  شماره پلاک تار

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

اهداف اصلی ما از بکارگیری سیستم  افزایش کیفیت

تصاویر صحنه جرم

فراهم آوردن ابزاری کاربردی ، مطمئن  و در عین حال

 دقیق ،جهت تشخیص پلاک خودرو 

تجزیه و تحلیل قانونی  داده ها و تصاویر الکترونیکی ،

پیرامون حل و تکمیل پرونده های کیفری است

با پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر، می توان دلائل

قابل استنادی را برای ارائه در دادگاه بدست آورد.

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

 ما ( کارشناس ادله الکترونیک)  با بهره از تجارب درخشان 

کارشناسی در مراجع قضائی و انتظامی مختلف کشور

و بکارگیری تجهیزات ویژه شفاف سازی ، رفع تاری و

تشخیص ارقام پلاک خودرو 

میتوانیم مسائلی را در پرونده های کیفری حل کنیم،

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

واضح سازی شماره پلاک از تصاویر نا واضح

  پلاک تار            پلاک تار و خواندن شماره         خواندن پلاک تار  

     رفع تاری تصاویر ، شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی , شفاف‌سازی ,شفاف‌سازی ,

 به عبارت دیگر کاربرد این تجهیزات شامل ؛

 امکان وارد کردن تصاویر  اولیه، آنالیز فرمت پخش آن ها

واضح ساختن محتوای تصاویر

انجام اندازه گیری (خطوط و فواصل) در صحنه جرم 

و تولید گزارش قابل ارائه در دادگاه را میسر می سازد

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

 واضح کردن شماره پلاک خودرو

بالغ بر یک دهه تجربه درخشان کارشناسی

در مراجع مختلف قضائی و انتظامی کشور

رنامه شفاف‌ سازی پلاک ماشین – اندروید

شفاف سازی تصاویر‌‌‌‌‌ ـــــــــــــــــــــــــ  برنامه رفع تاری پلاک

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

نرم افزار خواندن پلاک از روی فیلم

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم

رفع تاری و خواندن پلاک از فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر دوربین مداربسته

رفع تاری و تشخیص پلاک

خواندن شماره پلاک ماشین از روی فیلم در شب

بالابردن کیفیت فیلم دوربین مداربسته

افزایش کیفیت تصاویر مداربسته

 شرایط  و ضوابط  ارائه خدمات

 شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی

رفع تاری تصاویر , رفع تاری تصاویر , پلاک‌خودرو، پلاک خودرو , پلاک خودرو