واضح کردن شماره پلاک

شفاف سازی فیلم

رفع‌ تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری، رفع‌تاری ، رفع‌تاری، رفع‌تاری

برنامه واضح کردن شماره پلاک خودرو

تنها مرجع ارائه خدمات کارشناسی قضائی مجهز به تکنولوژی پردازش تصاویر صحنه جرم در کشور

هدف از بررسی صحنه جرم، کشف مسائل امنیتی، جرم شناسی و

تکمیل تحقیقات قانونی در این حوزه ها می باشد

 

 کارشناس ادله الکترونیک ،بکارگیری این سیستم در کشور،

فراهم آوردن ابزاری سریع، کاربردی و در عین حال دقیق برای

تجزیه و تحلیل دقیق داده های ویدئویی و تصاویر دیجیتالی

در حل و تکمیل پرونده های تحقیقاتی جرم شناسی است

از طریق پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر ثابت / ویدئویی، سپس بکارگیری یک گردش کاری واضح در این سیستم،

می توان شواهد مسلم و قابل استنادی را برای ارائه دردادگاه  بدست آورد.

پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، پلاک‌خودرو، واضح کردن شماره پلاک، شفاف سازی فیلم

به لطف تکنولوژی  پیشرفته ای که در این سیستم مورد استفاده

قرار گرفته می توان مسائلی را در پرونده های جرم شناسی حل کرد

که ممکن است به راحتی و در حالت عادی نادیده گرفته شوند.

افزایش کیفیت فیلم           رفع‌ تاری پلاک

کارشناس بررسی و بازسازی صحنه جرم 

افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

پردازش حرفه ای تصاویر صحنه جرم

شفاف سازی فیلم مداربسته         جرائم الکترونیکی

رفع‌ تاری پلاک             جرائم مرتبط با تلفن همراه

بررسی اصالت ادله سنتی و الکترونیک

واضح‌‌کردن، واضح‌کردن، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار، پلاک‌تار ، واضح‌کردن، واضح کردن پلاک، واضح‌‌کردن، واضح‌‌کردن، واضح‌‌کردن، واضح‌‌کردن،

شرایط ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواستهای شخصی