آزمایشگاه ادله الکترونیک ، رفع تاری فیلم و عکس

اولین و تنها مرجع کارشناسی قضائی ، مجهز به تجهیزات ویژه تجزیه و تحلیل ادله الکترونیک,

پردازش تصاویر صحنه جرم ( شفاف سازی و تشخیص شماره پلاک ماشین)  در کشور

filmtar, filmtar, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, رفع‌تاری, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار, پلاک‌تار

با توجه به سهولت دسترسی به ادله دیجیتال و امکان امحاء سریع
داده ها و لزوم تسریع در روند دستیابی به شواهد و ادله جرم،
ارجاع سریع موضوع به کارشناس ادله الکترونیک،
غالبأ، ضریب دستیابی به حقیقت و
تسریع در روند اقدامات را
بصورت چشمگیری افزایش میدهد

بهره برداری از آزمایشگاه ادله الکترونیک،

اقدامی جهت تجزیه و تحلیل قانونی داده ها و تصاویر دیجیتالی،

شفاف سازی فیلم و عکس       افزایش کیفیت فیلم دوربین مداربسته

شفاف‌ سازی, شفاف‌ سازی, ادله‌الکترونیک,شفاف‌سازی, شفاف‌سازی, شفاف‌سازی,شفاف‌سازی, شفاف‌سازی, شفاف‌سازی,

شفاف سازی و  افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

شماره پلاک خودرو

افزایش کیفیت فیلم دوربین مدار‌بسته

رفع تاری و تشخیص پلاک ماشین

نرم افزار شفاف سازی پلاک خودرو برای اندروید

شفاف‌سازی  فیلم و عکس 

نرم افزار شفاف سازی فیلم دوربین مداربسته

رفع تاری فیلم دوربین مداربسته 

ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک,ادله‌الکترونیک, فع تاری,رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, رفع‌تاری‌, 

شفاف سازی تصاویر صحنه جرم 

دانلود نرم افزار تشخیص پلاک خودرو از روی عکس

شرایط  و نحوه ارائه خدمات

شروع و تکمیل فرآیند درخواست شخصی

 نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, نرم‌افزار, رفع‌تاری‌پلاک, رفع‌تاری‌پلاک,رفع‌تاری‌پلاکرفع تاری, رفع تاری, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو, خودرو,